English English


Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από το The Kerry Biosphere Reserve και ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα με σεβασμό στον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Συνεπώς, οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από την απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου .

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του The Kerry Biosphere Reserve. Δεν έχουμε έλεγχο στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, το Kerry Biosphere Reserve δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα φέρει ευθύνη για το ότι ο ιστότοπος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών ζητημάτων πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου - GDPR

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Διαχειριστής Ιστοτόπου συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να παρέχετε στον ιστότοπο του macgillycuddyreekskerry.com και σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν κατέχουμε ή δεν ελέγχουμε ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή διαχειριζόμαστε.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που εν γνώσει μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε τυχόν διαδικτυακές φόρμες στον Ιστότοπο. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις δυνατότητες του Ιστότοπου. Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τις υποχρεωτικές πληροφορίες είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τις προτιμήσεις γλώσσας ή την ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε πριν έρθετε στον ιστότοπό μας, σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, το χρόνο αυτές τις σελίδες, τις πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπό μας, ώρες και ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Χρήση και επεξεργασία των συλλεγόμενων πληροφοριών

Οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας μας. λειτουργεί και λειτουργεί ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας. Οι Μη Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται οποιοσδήποτε συγκεκριμένος χρήστης του συστήματος.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικές Πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες ενδέχεται να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μέχρι να αντιταχθείτε σε μια τέτοια επεξεργασία (με την εξαίρεση), χωρίς να χρειάζεται να βασιστείτε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω νομικές βάσεις παρακάτω. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, κάθε φορά που η επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. (ii) Η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής. (ii) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε. (iv) Η επεξεργασία σχετίζεται με ένα έργο που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας ανατίθεται. (v) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να διευκρινίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Μεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά και την αποθήκευση των πληροφοριών σας σε χώρα διαφορετική από τη δική σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε για τη νομική βάση των μεταφορών πληροφοριών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως το ΟΗΕ, και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από μας για να διαφυλάξουμε τις πληροφορίες σας. Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ενημερώνοντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που επεξεργάζεστε. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής: (i) έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον προηγουμένως έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. (ii) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. (iii) έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες από εμάς, να αποκτήσουμε γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουμε αντίγραφο των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία. (iv) έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε να ενημερωθούν ή να διορθωθούν. (v) έχετε το δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οπότε δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους. (vi) έχετε το δικαίωμα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να αποκτήσετε από εσάς τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων. (vii) έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα στοιχεία σας σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταβιβάσετε σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε μια σύμβαση που αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις της.

Το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία

Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που μας ανήκει ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας έναν λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας για να δικαιολογήσετε ένσταση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχετε καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον Κύριο το συντομότερο δυνατόν και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Απορρήτου των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία Προσωπική Πληροφορία από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, παρακαλώ μην υποβάλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση των παιδιών τους στο Διαδίκτυο και να συμβάλλουν στην επιβολή αυτής της Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας χωρίς την άδειά τους. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μην παρακολουθείτε τα σήματα

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία "Μην παρακολουθείτε" που επισημαίνει σε ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθείτε τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι ίδια με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα περιήγησης επικοινωνούν το σήμα Do Not Track δεν είναι ακόμη ομοιόμορφος. Ως αποτέλεσμα, αυτός ο ιστότοπος δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη για να ερμηνεύει ή να αποκρίνεται σε μηνύματα παρακολούθησης που κοινοποιούνται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα σε αυτήν την Πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν εγκαταλείπετε τον Ιστότοπό μας και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που ενδέχεται να συλλέγουν Προσωπικές Πληροφορίες.

Η ασφάλεια των πληροφοριών

Διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των Προσωπικών Πληροφοριών υπό τον έλεγχο και την επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του ασύρματου δικτύου. Ως εκ τούτου, ενώ επιδιώκουμε να προστατέψουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί της ασφάλειας και του απορρήτου του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. (ii) δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας μας. και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορούν να προβληθούν ή να παραβιαστούν κατά τη διαμετακόμιση από έναν τρίτο, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια της Ιστοσελίδας έχει παραβιαστεί ή ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες των Προσωπικών Μέσων έχουν αποκαλυφθεί σε τρίτους που δεν σχετίζονται με αυτά ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα λαμβάνουν εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έρευνας και υποβολής εκθέσεων, καθώς και κοινοποίησης και συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα θιγόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή αν απαιτείται άλλως από το νόμο ειδοποίηση. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον ιστότοπο.

Νομική αποκάλυψη

Θα αποκαλύψουμε κάθε πληροφορία που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως η συμμόρφωση με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, και όταν πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή την ασφάλεια των άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την απόκριση σε κυβερνητικό αίτημα.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Πολιτικής στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική, παρακαλώ επικοινωνηστε μαζί μας.

Το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12 Απριλίου 2021